ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Μαιευτική-Γυναικολογία
  • 106,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 100,00€

Η έκδοση περιλαμβάνει συμπυκνωμένες γνώσεις σχετικά με τη σύγχρονη υπερηχογραφία οι οποίες παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο τρόπο από την οπτική του κλινικού μαιευτήρα-γυναικολόγου. Επιπλέον, δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που η συσκευή υπερήχων μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάση εξωτερικού ιατρείου. Στόχος είναι να γεφυρωθεί η απόσταση σε ό,τι αφορά τη γνώση που χωρίζει τον εξειδικευμένο μαιευτήρα-γυναικολόγο από εκείνον που αρχίζει να εκπαιδεύεται στην εφαρμογή και αξιοποίηση των υπερήχων. Τα δεκαεπτά κεφάλαια του βιβλίου χωρίζονται σε δύο μεγάλες ενότητες. Τα τρία πρώτα εισαγωγικά κεφάλαια αναφέρονται στην ιστορία των υπερήχων και του Doppler, στις βασικές γνώσεις από τη Φυσική των υπερήχων και του Doppler, και στην ασφάλεια των υπερήχων. Στη συνέχεια, το Μέρος Α (κεφ. 4-11) με τίτλο «Υπερηχογραφία στη Μαιευτική» περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που διέπουν την υπερηχογραφία στη μαιευτική και αναφέρεται αναλυτικά στο υπερηχογράφημα στις 5-10 W, στις 11-13 W, στις 14-19 W, στις 20-24 W, στις 25-35 W, στις 36-41 W, καθώς και στο υπερηχογράφημα κατά τον τοκετό και τη λοχεία. Στο Μέρος Β «Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία» (κεφ.12-17) περιγράφονται οι βασικές αρχές της υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία, και ακολουθούν τα υπερηχογραφικά ευρήματα από το ενδομήτριο, τη μήτρα, τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, από το δουγλάσειο χώρο και την πύελο. Και στα δύο μέρη αξιοποιήθηκαν τόσο τα επιστημονικά δεδομένα όσο και η προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την εφαρμογή και αξιοποίηση των υπερήχων στην κλινική πράξη. Το φωτογραφικό υλικό του βιβλίου (1800 υπερηχογραφικές εικόνες και 60 σχήματα), όπως και οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται, προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕξώφυλλοΣκληρό
Ημ. Έκδοσης2022
Σελίδες586

Φόρμα επικοινωνίας

 

Ετικέτες: Ασημακόπουλος